Muso Jikiden Eishin Ryu – kata

Techniczny arsenał szkoły Muso Jikiden Eishin Ryu Yamauchi Ha Komey Juku Shoden (tachiwaza & seiza)  Chuden (tatehiza & tachiwaza) Okuden Suwari (tatehiza & tachiwaza) Okuden Tachiwaza Toru Bangai (tachiwaza) Bangai Nobu Gohon Bangai No Bu Sambon Nanohon kumitachi Zen Nippon Toho iai Share this:TwitterFacebookMoreLinkedInPinterestTelegramWhatsApp