fbpx

Zasady Dojo

W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo, dyscyplinę, etykietę i odpowiedzialność za opiekę nad innymi należy zawsze przestrzegać następujących wskazówek i zasad. Należy pamiętać, że zasady mogą być okresowo zmieniane i / lub aktualizowane w razie potrzeby.

Wszyscy uczniowie muszą być uważni i uprzejmi wobec senseja i innych uczniów.

Wszyscy uczniowie muszą:

– regularnie uczęszczasz na keiko (szkolenie)

– regularnie sprawdzać swoje bokkeny i iaito. Przed keiko trzeba je sprawdzić z Sensejem. Jest to szczególnie ważne dla nowych członków dojo – nie należy używać mieczy, chyba że Sensei potwierdzi, że są bezpieczne. Jest to konieczne, aby chronić wszystkich praktykujących w dojo.

– dbać o swój bokken, iaito i shinken zgodnie z najwyższymi standardami.

– zawsze przestrzegać etykiety budo

Studenci powinni:

– traktować Senseja i innych uczniów z szacunkiem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz dojo.

– informować Senseja o wszelkich działaniach związanych z praktyką budo zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz dojo.

– pełnić rolę ambasadorów dojo w Polsce i za granicą.

– informować Senseja o wszelkich zdrowotnych przeciwwskazaniach do zajęć

– uzyskać zgodę Senseja na kontakt z organizacjami zewnętrznymi w kwestiach związanych z dowolną formą budo / bujutsu

Żaden student nie może:

otworzyć dojo bez konsultacji z Sensejem na temat formatu takiego dojo, jego lokalizacji, kwestii bezpieczeństwa, ubezpieczenia i harmonogramu szkoleń.

Odzież:

– aby zapobiec możliwym obrażeniom, uczniowie nie powinni nosić na treningu biżuterii, zegarków lub innych ostrych przedmiotów. Dozwolone jest szkolenie w okularach przepisanych przez lekarza, ale podczas wolnej walki okulary należy zdjąć lub zastąpić soczewkami kontaktowymi. Zalecane są również ochraniacze goleni, ochraniacze dłoni, napierśniki dla dziewcząt i ochraniacze pachwinowe dla mężczyzn.

– studenci zobowiązani są utrzymywać swoją szkolną odzież (dogi) w czystym, schludnym stanie. Na treningu dozwolone jest noszenie wyłącznie czystych dogi. Oficjalne emblematy Komei Juku powinny być wyszyte po lewej stronie poły dogi. Wszystkie podarte miejsca muszą być starannie zacerowane. Ciągle nieporządna i nie naprawiona forma pokazuje lekceważące podejście studenta do swoich towarzyszy z grupy i do dojo

– szkolna odzież to czarne lub białe tabi, czarna hakama z wyszytym złotą nitką imieniem po japońsku, kaku obi, biały juban, dla MJER czarne iaidogi z złoty emblematem Komey Juku a dla Niden Ryu białe iaidogi z czarnym emblematem Niden Ryu

Prawa:

Sensei zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do szkolenia i / lub zostania członkiem dojo. Każdy, kto działa na niekorzyść dojo lub podejmuje działania, które mogą zaszkodzić lub skrzywdzić kolegę , będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu. Procedura jest następująca:

ostrzeżenie ustne, ostrzeżenie pisemne, pisemne zwolnienie z dojo, które zostanie przedłożone Zarządowi Kokusai Budo Renmei. Sensei zastrzega sobie prawo do odmowy członkostwa w O-Ganseki Kan.

Dziękujemy za współpracę z powyższym w celu zapewnienia przyjemnej, bezpiecznei i skutecznej atmosfery dla nauki.
Arigato!