Niden Ryu kata iaijutsu / iaido / kenjutsu

Niden Ryu Iaijutsu / Iaido / Kenjutsu arsenał techniczny Omote Mokuroku Jodan Chudan Gedan Tsume Mokuroku (elementy techniczne wykonywane z 4 stron – istnieją 2 opcje wykonania) Iai Mokuroku (wykonywany w tachiwaza i seiza) Tachiiai Mokuroku (wykonywany w tachiwaza i seiza) Gokui Mokuroku (wykonywany w tachiwaza i seiza) Kodachi Mokuroku Mitzu no tome 1/2/3/4/5 – … Czytaj dalej Niden Ryu kata iaijutsu / iaido / kenjutsu