fbpx

Muso Jikiden Eishin Ryu iaijutsu

Muso Jikiden Eishin Ryu

無雙直傳英信流

Historia stylu

Szkoła Muso Jikiden Eishin Ryu powstała w XVI wieku. Jest uważana za jedną z najstarszych szkół iaido / iaijutsu. Protoplastą stylu był legendarny mistrz Hayashizaki Jinsuke Shigenobu.

Hayashizaki Jinsuke Shigenobu

– znany również jako Jinsuke Minamoto Shigenobu. Urodził się w 1546 r. prawdopodobnie w Osu, prowincja Deva (współczesnie prefektura Yamagata).

Historia życia mistrza Hayashizaki Jinsuke Shigenobu jest owiana wieloma tajemnicami i legendami. Wiadomo na pewno, że Shigenobu dorastał w epoce „Eyroku”, w czasach gwałtownych walk feudalnych. Dlatego od wczesnego dzieciństwa studiował techniki szermierki japońskim mieczem.

Opowiadanie wszystkich związanych z nim legend nie jest celem tej narracji, ale jedna z nich jest niezwykle ważna aby o niej wspomnieć. Jest ona bezpośrednio związana z pojawieniem się nowej techniki szermierki. Legenda głosi, że jako nastolatek przysiągł zemstę na mordercy swojego ojca. Jednak jego przeciwnik nie tylko miał wyższy status społeczny, ale był także znacznie bardziej doświadczonym szermierzem.

Szanse na pokonanie go w otwartej walce były praktycznie równe zeru. Według jednej z wersji legendy, Shigenobu schronił się się w świątyni Shinto. Został mnichem i oddał się praktyce modlitwy i szermierki mieczem. Marzył o wynalezieniu nowej, doskonałej techniki, która mogłaby przynieść mu zwycięstwo w nierównym starciu. Jego modlitwy zostały wysłuchane. We śnie zjawił się przed nim siwowłosy samuraj, który pokazał mu specjalną technikę zwaną iaijutsu.

Technika opierała się na nowej, nieznanej dotąd metodzie obrony i ataku. Ostrze wyjmowane z pochwy jednym błyskawicznym ruchem, jednocześnie ochrania swego właściciela i atakuje wroga. Shigenobu był w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę. Stworzył własny, niepowtarzalny styl i szkołę szermierki Hayashizaki Muso Ryu aka Shigenobu Ryu. W zemscie precyzyjne rozciął tętnicę szyjną zabójcy ojca. Shigenobu kontynuował pogłębioną analizę szermierki. Przez długi czas studiował u różnych mistrzów i zbierał różne techniki posługiwania się mieczem. Wiele technik, które weszły do jego szkoły, przejął od wielkiego mistrza Tayamy Heibei, założyciela Toyama Ryu.

Nazwa stylu stworzonego przez Shigenobu zmieniła się i teraz brzmiała Shinmei Muso Ryu, co dosłownie znaczy – „Szkoła Boskiego Marzenia”. Inna nazwa to Jiushin Ryu, co można przetłumaczyć jako „Szkołę Dobrego Bóstwa”. Unikalny styl Hayashizaki Shigenobu stanowi podstawę wielu znanych szkół i stylów. Najpowszechniejsze z nich dziś to Muso Jikiden Eishin Ryu i Muso Shinden Ryu.

Rozwój szkoły

Patriarchowie Tamiya Heibei Shigemasa, Tasumitsu Ansei (Muraku Nyudo Kinrosai), Momo Gumbay Mitsusige, Arikawa Sedzaemun Munetsugu i Banno Danuemon No Yo Nobusuda byli następcami Shigenobu. Znaczący wkład w historii kontynuacji i rozwoju szkoły miał siódmy patriarcha – Hasegawa (Eisin) Chikaranosuke Hidenobu. Dostosował on technikę podczas przejścia z tati na katanę, a także opracował sekcję, która dziś nazywa się Chuden Tatehiza no bu. Pod jego kierunkiem szkoła stała się znana jako Hasegawa Ryu / Hasegawa Eishin Ryu.

Ósmy patriarcha, Arai Saytetsu Kyenobu, kontynuował rozwój szkoły. Warto rónież zwrócić uwagę na następnego, 9-go soke szkoły, Havashi (Hayashi) Rokudai Morimasa (Mutao Ansei). Przeniósł on styl na ziemie klanu Tosa (współczesna prefektura Kooti). Przybywszy do służby w Tosa w 1675 roku, Havashi Rokudai Morimasa szybko rozpowszechnił styl Eishin wśród samurajów Tosa. Dzięki rządzącej rodzinie Yamauchi, która objęła szkołę patronatem, wysoka rada klanu nie tylko uznała skuteczność szkoły i znaczenie dla wojskowej elity, ale zakazała także rozpowszechnienia szkoły poza granicami księstwa.

Do połowy XIX wieku klan Tosa chronił tajemnice stylu przed wzrokiem ciekawskich. Ci, którzy spróbowali techniki na sobie, nie mogli już nikomu niczego przekazać – umarli nie mówią. Mutao Ansei opracował także zestaw technik z pozycji seiza. Stanową one podstawę sekcji Shoden no bu. Długi i neprzerwany rozwój rozwoju szkoły w Tosa wpłynął także na nazwę szkoły, która zmieniłą się na Tosa Eishin Ryu.

Dziesiątym patriarchą został Hayashi Yasutao Seisho (Ansei), a po nim Ooguro (Daikoku) Motoemon Kiyokatsu. Po jego śmierci szkoła została podzielona na dwie linie: Tanimura Ryu (na cześć mistrza Tanimury Kamenodzu) i Shimomura Ryu (na cześć mistrza Simomura Seagity). W kierunku stylistycznym Tanimura Ryu 12-tym patriarchą został Hayashi Masau no Yo Masanari (Masuyuk Masao, Saesee). Po nim tajemnice szkoły przekazywali patriarchowie Yoda Yorikatsu (Manzo), Hayashi Yaadai Masiori (Rinya Tafu Masayoshi), Tanimura Kame no Yo Yorikatsu (Kamenosuke Masataka) i Goto Magobei Masasuke (Masaaki Seiruo).

Oe Masamichi (Sikey) i szkolna reforma

Oe Masamichi
Oe Masamichi

Kolejny patriarcha szkoły, Oe Masamichi (Sikey), zasługuje na szczególną uwagę. Urodził się w Tosa w 1852 roku. Studiował Oe Kokuri Ryu, Shinkage Ryu Kenjutsu, a także Shimomura Eishin Ryu i Tanimura Eishin Ryu. Oe Masamichi odziedziczył przywództwo w Tanimura Ha i został 17-tym soke. Jego najważniejszym osiągnięciem było ujednolicenie trendów stylistycznych Tanimura Ha i Shimomura Ha oraz globalna reforma arsenału technicznego. Oe Masamichi stworzył sekcje Shoden w pozycji seiza, Chuden w pozycji tatehize, Okuden, Bangai i Kumitachi. Połączył wszystkie powtarzające się i podobne techniki i usunął duplikaty. Stworzone przez Oe Masamichi sekcje są praktykowane do dziś w większości szkół Eishin.

Zreorganizowana szkoła stała się znana jako Muso Jikiden Eishin Ryu. Zmiany wprowadzone przez Oe Masamichiego i jego zwolenników dodały szkole metodycznej finezji. Oe Masamichi po zmianie społecznej i filozoficznej doktryny japońskiego społeczeństwa przekształcił filozoficzną zasadę sztuki miecza Satsudzhin no ken – Uchwycenie kręgu wiedzy (Uchwycenie życia), w bardziej humanistyczny i społecznie zorientowany Katsujin no ken – Zachowanie kręgu wiedzy – Zachowanie życia.

Linia Yamauchi Ha (Yamauchi Ha) zaczyna się od dwóch najbliższych uczniów Oe Masamichi: Yamauchi Toyotake i Kono Kanemitsu. Jako starszy nauczyciel i mentor Kono Kanemitsu kierował szkołą i przekazał część administracyjną swojemu przyjacielowi Yamauchi Toyotake, który do końca życia był 18-tym patriarchą. Po Yamauchi Toyotake szkołą kierował Kono (Kavano) Kaneitsu. 20-ty patriarcha Onoe Masamitsu kierował szkołą do 1980 roku. Oprócz szkoły iuijutsu Onoe Masamitsu kierował jedną z zamkniętych szkół Tenshin Ryu jujutsu (Szkoła Niebiańskiego Ducha). W 1980 roku Masamitsu zebrał swoich personalnuch uczniów (uchi deshi) i na zebraniu przekazał kierownictwo szkoły Sekiguti Takaaki (Komey). Komey został 21-m patriarchą.

21-szy aktualny Soke Muso Jikiden Eishin Ryu Yamauti Ha Sekiguchi Komei

21-szy patriarcha szkoły Muso Jikiden Eishin Ryu Yamauchi Ha z prawem rozwijania własnego stylu Komei Juku. Dyrektor (soke) szkoły Komei Juku Iaido. Przewodniczący głównej siedziby International Iaido Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Iaido). Prezes Nihon Koden Bujutsu laido Renmei. Pełnoprawny członek Nihon Budokan. Pełnoprawny członek Prezydium Nippon Kobudo Kyokai.

Muso Jikiden Eisin Ryu iaijutsu w Polsce

Sekcje Komey Juku MJER istnieją w Polsce od 1994 roku i aktywnie rozwijają się na Śląsku. W 2019 roku Kokusai Budo Renmei na bazie szkoły O-Ganseki Kan otworzyło sekcję szkoły w Warszawie pod kierownictwem Kancho Piotra Urbanowicza.

iaido iaijutsu Muso Jikiden Eishin Ryu
Od lewej: Shimizu Sensei, Urbanowicz Sensei, Sekiguchi Komei Soke, Romanova Sensei, Fujii Sensei. 2015 Tokio, Muso Jikiden Eishin Ryu Yamauchi W hombu dojo.

O-Ganseki Kan i Kancho Urbanowicz są pełnoprawnymi członkami Nippon Kobudo Kyokai i Kokusai Budo Renmei z prawem lokalnej organizacji i prowadzenia japońskiej atestacji na stopnie uczniowskie i mistrzowskie.

O-Ganseki Kan Porando ma również prawo organizacji indywidualnych i grupowych staży w hombu Muso Jikiden Eishin Ryu Yamauti Ha Komey Juku w Tokio. Zainteresowanych mistrzów i uczniów prosimy o kontakt porzez on-line formę