Niden Ryu ju-jutsu program certyfikacji

Wymagania certyfikacyjne dla członków O-Ganseki Kan: Regularny udział w keiko Udział w co najmniej 2 seminariach KBR, w tym co najmniej 1 NIden Ryu, a w przyszłości udział w co najmniej 2 seminariach rocznie. Posiadanie paszportu Budo Prawidłowo wypełniony i terminowo złożony wniosek Akcept kancho potwierdzony podpisem na wniosku Potwierdzenie uiszczenia opłaty członkowskiej za certyfikację … Czytaj dalej Niden Ryu ju-jutsu program certyfikacji