Niden Ryu ju-jutsu kata

Techniczny arsenał szkoły Niden Ryu ju-jutsu / taijutsu / kobudo Ten no maki Jodan no kurai Chudan no kurai Kumi Jodan no kurai Chuden no kurai Kogusoku – tanto-jutsu Omote bo-jutsu Share this:TwitterFacebookMoreLinkedInPinterestTelegramWhatsApp