fbpx

Niden Ryu ju-jutsu kata

Techniczny arsenał szkoły Niden Ryu ju-jutsu / taijutsu / kobudo

Ten no maki

Jodan no kurai

 • Hiki otoshi
 • Kakae komi
 • Kote gaeshi
 • Ire chigai
 • Ete nage
 • Ryote dori
 • Ryomune dori
 • Kasumi gaeshi
 • Oriki
 • Uchi otoshi
 • Yuki chigai
 • Eri hiki

Chudan no kurai

 • Hiki ate
 • Marumi
 • Gyaku te nage
 • Mojiri gaeshi
 • Ichi monji
 • Gyaku munadori
 • Eri jime
 • Maekata dori
 • Tsurigane
 • Uchi komi gakae
 • Kaeri nage
 • Samyaku dori

Kumi

Jodan no kurai

 • Uke nagashi
 • Sode hiki
 • Kansetsu otoshi
 • Sanmyaku otoshi
 • Hikikomi otoshi
 • Kuruwa otoshi
 • Hiki otoshi
 • Hiji otoshi
 • Oriki otoshi
 • Surinuke
 • Tengen
 • Taskio otoshi

Chuden no kurai

 • Kote gaeshi
 • Maki otoshi
 • Gyaku te nage
 • Uchi uke dori
 • Tsubo otoshi
 • Kubi otoshi
 • Irimi otoshi
 • Irimi nage
 • Kakato otoshi
 • Hiji otoshi

Kogusoku – tanto-jutsu

 • Nodo maki
 • Kujiki
 • Gayku mi gaeshi
 • Muko yui
 • Kami yui

Omote bo-jutsu

 • Nanahon
 • Kyuhon
 • Hikizue
 • Tsukizu