fbpx

Muso Jikiden Eishin Ryu – wymagania atestacyjne

wymagania atesdtacyjne

Muso Jikiden Eishin Ryu Yamauchi Ha Komey Juku Iaijutsu Wymagania atestacyjne dla członków O-Ganseki Kan:

 • Regularny udział w keiko
 • Udział w co najmniej 2 seminariach KBR, w tym co najmniej 1 Muso Jikiden Eishin Ryu, a w przyszłości udział w co najmniej 2 seminariach rocznie.
 • Posiadanie paszportu Budo
 • Prawidłowo wypełniony i terminowo złożony wniosek
 • Akcept kancho potwierdzony podpisem na wniosku
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty członkowskiej za certyfikację
 • Ekwipunek do certyfikacji:
  • mundur szkolny (czarne shitagi ze szkolnym szewronem, czarne hakama, tabi, kaku obi)
  • do 4-go kyu bokkuto
  • od 4-go kyu iaito
  • shinken zabroniony

10 - 9 кю

Obowiązkowo

 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori (wykonywane indywidualnie na prawą i lewą rękę)
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza

Fakultatywnie

 • Bangai Sambon lub Bangai Gohon

8 - 7 - 6 kyu

Obowiązkowo

 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori (wykonywane indywidualnie na prawą i lewą rękę)
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza
 • Bangai Gohon
 • Bangai Sambon

Fakultatywnie

 • Bangai Gohon renzoku
 • Bangai Sambon renzoku

5 - 4 - 3 kyu

Obowiązkowo

 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori (wykonywane indywidualnie na prawą i lewą rękę)
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza
 • Bangai Gohon
 • Bangai Sambon
 • Bangai Gohon renzoku
 • Bangai Sambon renzoku

Fakultatywnie

 • Okuyai Tachiwaza

2 kyu

Obowiązkowo

 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori (wykonywane indywidualnie na prawą i lewą rękę)
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza
 • Bangai Gohon
 • Bangai Sambon
 • Bangai Gohon renzoku
 • Bangai Sambon renzoku
 • Okuyai Tachiwaza

Fakultatywnie

 • Okuden Suwari Tachiwaza

1 kyu

Obowiązkowo

 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori (wykonywane indywidualnie na prawą i lewą rękę)
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza
 • Bangai Gohon
 • Bangai Sambon
 • Bangai Gohon renzoku
 • Bangai Sambon renzoku
 • Okuyai Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tachiwaza

1 DAN

Obowiązkowo

 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori (wykonywane indywidualnie na prawą i lewą rękę)
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza
 • Bangai Gohon
 • Bangai Sambon
 • Bangai Gohon renzoku
 • Bangai Sambon renzoku
 • Okuyai Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tatehiza
 • wykonanie wszystkich technik bez broni w postaci pojedynczego i połączonego kata w zadanej kolejności
 • bunkai kata wszystkich sekcji
 • kamienie milowe w rozwoju MJER

Fakultatywnie

 • Chuden Tachiwaza
 • Chuden Tatehiza
 • Hidarisaya migite / hidarite

2 DAN

Obowiązkowo

 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori wykonanie z prawej i lewej ręki indywidualnie i w parach (miecz znajduje się po lewej stronie ciała – jak w tradycyjnym noszeniu)
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza
 • Bangai Gohon
 • Bangai Sambon
 • Bangai Gohon renzoku
 • Bangai Sambon renzoku
 • Okuyai Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tatehiza
 • Chuden Tachiwaza
 • Chuden Tatehiza
 • Kenbarai
 • wykonanie wszystkich technik bez broni w postaci pojedynczego i połączonego kata w zadanej kolejności
 • wykonanie wszystkich technik w wersjach Migi i Hidari, Mae i Ushiro
 • Hidarisaya – Migite & Hidarite – wykonanie wszystkich rozdziałów z prawej i lewej ręki indywidualnie i parami (miecz znajduje się po lewej stronie ciała – jak w tradycyjnym noszeniu)
 • zdolność do swobodnego przestawiania techników po zadaniu z bronią i bez
 • bunkai kata wszystkich sekcji
 • kamienie milowe w rozwoju MJER

3 DAN

Obowiązkowo

 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori (wykonanie z prawej i lewej ręki indywidualnie i w parach (miecz znajduje się po lewej stronie ciała – jak w tradycyjnym noszeniu)
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza
 • Bangai Gohon
 • Bangai Sambon
 • Bangai Gohon renzoku
 • Bangai Sambon renzoku
 • Okuyai Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tatehiza
 • Chuden Tachiwaza
 • Chuden Tatehiza
 • Chuden renzoku
 • Kenbarai
 • Kumitachi Nanohon (Uchi Tachi no kurai)
 • wykonanie wszystkich technik bez broni w postaci pojedynczego i połączonego kata w zadanej kolejności
 • Hidarisaya – Migite & Hidarite – wykonanie wszystkich rozdziałów z prawej i lewej ręki indywidualnie i parami (miecz znajduje się po lewej stronie ciała – jak w tradycyjnym noszeniu)
 • wykonanie wszystkich technik w wersjach Migi i Hidari, Mae i Ushiro
 • zdolność do swobodnego przestawiania techników po zadaniu z bronią i bez
 • bunkai kata wszystkich sekcji
 • rozszerzony bunkai wszystkich sekcji technicznych z opcjami henka waza
 • Basai dai i analogiczne wersje henka waza
 • kamienie milowe w rozwoju MJER

4 DAN - Shihan

Obowiązkowo

 • znajomość podstawowych pozycji, uderzeń i poleceń
 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori (wykonanie z prawej i lewej ręki indywidualnie i w parach hidarisaya i migisaya
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza
 • Bangai Gohon
 • Bangai Sambon
 • Bangai Gohon renzoku
 • Bangai Sambon renzoku
 • Okuyai Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tatehiza
 • Chuden Tachiwaza
 • Chuden Tatehiza
 • Chuden renzoku
 • Kenbarai
 • Kumitachi Nanohon (Uchi Tachi no kurai)
 • Hidarisaya migite / hidarite, migisaya migite / hidarite
 • wykonanie wszystkich technik bez broni w postaci pojedynczego i połączonego kata w zadanej kolejności
 • wykonanie wszystkich technik w wersjach Migi i Hidari, Mae i Ushiro
 • zdolność do swobodnego przestawiania techników po zadaniu z bronią i bez
 • bunkai kata wszystkich sekcji
 • rozszerzony bunkai wszystkich sekcji technicznych z opcjami henka waza
 • Basai dai i analogiczne wersje henka waza
 • wykonanie wszystkich kompleksów technicznych z naginata
 • kamienie milowe w rozwoju MJER

5 DAN - Shihan

Obowiązkowo

 • znajomość podstawowych pozycji, uderzeń i poleceń
 • znajomość nazw wszystkich technik w sekcjach z tłumaczeniem znaczenia
 • Torei Tachiwaza i Seiza
 • Omote Mokuroku wadzadori (wykonanie z prawej i lewej ręki indywidualnie i w parach hidarisaya i migisaya
 • Shoden Tachiwaza
 • Shoden Seiza
 • Bangai Gohon
 • Bangai Sambon
 • Bangai Gohon renzoku
 • Bangai Sambon renzoku
 • Okuyai Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tachiwaza
 • Okuden Suwari Tatehiza
 • Chuden Tachiwaza
 • Chuden Tatehiza
 • Chuden renzoku
 • Kenbarai
 • Kumitachi Nanohon (Uchi Tachi no kurai)
 • Hidarisaya migite / hidarite, migisaya migite / hidarite
 • wykonanie wszystkich technik bez broni w postaci pojedynczego i połączonego kata w zadanej kolejności
 • wykonanie wszystkich technik w wersjach Migi i Hidari, Mae i Ushiro
 • zdolność do swobodnego przestawiania techników po zadaniu z bronią i bez
 • bunkai kata wszystkich sekcji
 • rozszerzony bunkai wszystkich sekcji technicznych z opcjami henka waza
 • Basai dai i analogiczne wersje henka waza
 • wykonanie wszystkich kompleksów technicznych z naginata
 • kamienie milowe w rozwoju MJER
 • otwarcie regionalnego biura przedstawicielstwa szkoły wraz z podpisaniem japońskiego kontraktu i dokumentów osobistych Shihan