fbpx

Niden Ryu kenjutsu program certyfikacji

Wymagania certyfikacyjne dla członków
O-Ganseki Kan:

 • Regularny udział w keiko
 • Udział w co najmniej 2 seminariach KBR, w tym co najmniej 1 NIden Ryu, a w przyszłości udział w co najmniej 2 seminariach rocznie.
 • Posiadanie paszportu Budo
 • Prawidłowo wypełniony i terminowo złożony wniosek
 • Akcept kancho potwierdzony podpisem na wniosku
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty członkowskiej za certyfikację
 • Ekwipunek do certyfikacji:
  • mundur szkolny (białe shitagi ze szkolnym szewronem, czarne hakama, tabi, kaku obi)
  • do 4-go kyu bokkuto
  • od 4-go kyu iaito
  • shinken zabroniony

10 - 9 - 8 кю

Obowiązkowo

Tsume Mokuroku sono ichi

 • Mukoo Tsume
 • Hidari Tsume
 • Migi Tsume
 • Ushiro Tsume

Iai Mokuroku (seiza, tachwaza)

 • Tenchin
 • Jugo
 • Chinpu

Fakultatywnie

Tsume Mokuroku sono ni
Omote

7 - 6 кю

Obowiązkowo

Tsume Mokuroku sono ichi

 • Mukoo Tsume
 • Hidari Tsume
 • Migi Tsume
 • Ushiro Tsume

Iai Mokuroku (seiza, tachiwaza)

 • Tenchin
 • Jugo
 • Chinpu
 • Senden
 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi

Fakultatywnie

Tsume Mokuroku sono ni
Omote

5 кю

Obowiązkowo

Tsume Mokuroku sono ichi, sono ni (kata, kumitachi)

 • Mukoo Tsume
 • Hidari Tsume
 • Migi Tsume
 • Ushiro Tsume

Iai Mokuroku (seiza, tachiwaza)

 • Tenchin
 • Jugo
 • Chinpu
 • Senden
 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi

Fakultatywnie

Omote

4 - 3 - 2 кю

Obowiązkowo

Tsume Mokuroku sono ichi, sono ni (kata, kumitachi)

 • Mukoo Tsume
 • Hidari Tsume
 • Migi Tsume
 • Ushiro Tsume

Iai Mokuroku (seiza, tachiwaza)

 • Tenchin
 • Jugo
 • Chinpu
 • Senden
 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi
 • Sayugiri
 • Maegiri
 • Ushirogiri

Omote

Fakultatywnie

Tachiiai Mokuroku (seiza, tachiwaza)

 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi
 • Zengogiri

1 кю

Obowiązkowo

Tsume Mokuroku sono ichi, sono ni (kata, kumitachi)

 • Mukoo Tsume
 • Hidari Tsume
 • Migi Tsume
 • Ushiro Tsume

Iai Mokuroku seiza, tachiwaza (kata, kumitachi)

 • Tenchin
 • Jugo
 • Chinpu
 • Senden
 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi
 • Sayugiri
 • Maegiri
 • Ushirogiri

Omote

Tachiiai Mokuroku

 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi
 • Zengogiri

Fakultatywnie

Tachiiai Mokuroku seiza, tachiwaza (kata, kumitachi)

 • Ukenagashi sono ichi
 • Ukenagashi sono ni
 • Kirikomi

1 Дан

Obowiązkowo

Tsume Mokuroku sono ichi, sono ni (kata, kumitachi)

 • Mukoo Tsume
 • Hidari Tsume
 • Migi Tsume
 • Ushiro Tsume

Iai Mokuroku seiza, tachiwaza (kata, kumitachi)

 • Tenchin
 • Jugo
 • Chinpu
 • Senden
 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi
 • Sayugiri
 • Maegiri
 • Ushirogiri

Omote

Tachiiai Mokuroku seiza, tachiwaza (kata, kumitachi)

 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi
 • Zengogiri
 • Ukenagashi sono ichi
 • Ukenagashi sono ni
 • Kirikomi

Fakultatywnie

Tachiiai Mokuroku seiza, tachiwaza (kata, kumitachi)

 • Tobikomi soni ichi
 • Tobikomi sono ni
 • Uegesa
 • Yukichigai soni ichi
 • Yukichigai soni ni

2 Дан

Obowiązkowo

Tsume Mokuroku sono ichi, sono ni (kata, kumitachi)

 • Mukoo Tsume
 • Hidari Tsume
 • Migi Tsume
 • Ushiro Tsume

Iai Mokuroku seiza, tachiwaza (kata, kumitachi)

 • Tenchin
 • Jugo
 • Chinpu
 • Senden
 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi
 • Sayugiri
 • Maegiri
 • Ushirogiri

Omote

Tachiiai Mokuroku seiza, tachiwaza (kata, kumitachi)

 • Hidari Koshi
 • Migi Koshi
 • Zengogiri
 • Ukenagashi sono ichi
 • Ukenagashi sono ni
 • Kirikomi
 • Tobikomi soni ichi
 • Tobikomi sono ni
 • Uegesa
 • Yukichigai soni ichi
 • Yukichigai soni ni