Organ zarządzający

Naszym organem zarządzającym jest Międzynarodowa Unia Sztuk Walki – Kokusai Budo Renmei, z siedzibą w Tokio. KBR ma ponad 8000 członków poza Japonią, w Polsce KBR reprezentowane jest naszą szkołą.

Głównym zadaniem Kokusai Budo Renmei jest promowanie kultury tradycyjnych japońskich sztuk walki oraz wsparcie metodologiczne dla szkół i ich mistrzów. Założenia statutowe są wdrażane poprzez organizację seminariów i warsztatów, organizację sesji certyfikacyjnych i staży w Japonii.